Vill du växa under 2017?

Nu kan du som skånskt företag söka stöd till affärsutveckling genom checkar för upp till 250 000 kr

Checkarna är ett stöd till dig som småföretagare som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare.

Målet med satsningen är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Om programmet

Checkarna riktar sig till företag inom alla branscher med 2-49 anställda, minst 3 miljoner kronor i omsättning samt ett positivt resultat.

Hur mycket kan jag få?

Företag kan beviljas medel på mellan 50 000 och 250 000 kronor. Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Ditt företag ska kunna styrka utläggen med fakturakopior och/eller kvitton. Vi tar löpande emot ansökningar till pengarna tar slut. Under 2017 har vi 9 miljoner kronor att fördela. Alla insatser ska vara genomförda och slutredovisade senast ett år efter projektstart.

Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Tillväxtverket och Invest in Skåne/Enterprise Europe Network. Satsningen finansieras av Tillväxtverket.

Vem kan söka?

  • Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter.
    Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör internationalisering
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Företaget ska ha en påbörjad internationaliseringsstrategi.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Om företaget tidigare fått medel från samma program har man ett ”karensår”, där man först efter ett år från avslutat projekt kan söka nya medel till ett nytt projekt.

Läs mer och ansök här

Tillväxtverket är nationell samordnare och förvaltare av medlen för programmet. I Skåne är Region Skåne projektägare och beslut om vilka som ska få stöd fattas av ett partnerskap med parter från Region Skåne, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Invest in Skåne/Future Enterprise Network och Tillväxtverket.