Utbildning i social media: marknadsföring och mobil film, gratis för företag i Staffanstorp

Välkomna på utbildning i Sociala medier: marknadsföring med (mobil) film

30 september på Kometen, 8.00 – 16.00

Rörligt material tar över våra sociala kanaler och de ”snabba” formaten vinner allt mer mark när det gäller att bygga varumärke och att nå ut. Egenproducerade filmer, skapade med mobilen är därför ett viktigt komplement till strategiska kampanjer och ens organiserade reklam-, PR och marknadsföringsarbete.

Under denna föreläsning får man både taktiska kunskaper, kreativ inspiration och matnyttiga tips kring marknadsföring och hur man med sin mobiltelefon kan skapa filmer och rörligt material för sina sociala medier, så kallade ”social videos” och ”personal videos”.

Föreläsningen riktar sig till dig som:
-Har hand om och/eller är delaktig i företagets sociala kanaler.
-Vill få inspiration kring praktiskt filmskapande, filma och klippa med din mobil.
-Vill använda rörlig bild i din kommunikation och marknadsföring på sociala medier.

Utbildare:
Kalle Rosensköld, Attramera som under de senaste åren utbildat över 1200 företagare, allt från egenföretagare till företagsrepresentanter, t ex VD, HR- och marknadschefer, från större företag.
Kalle är utbildad filmare, har 20 års erfarenhet av personlig marknadsföring och han lever själv som han lär – han använder regelbundet social videos för att attrahera nya kunder.

Business Port tog i höstas beslut om att köpa in en utbildning till företagen i Staffanstorps kommun gällande social medier. Då läget är allvarligt för många av företagen i kommunen har vi nu beslutat att utbildningen ska vara gratis. Dock så tar vi en avgift om man inte dyker upp på beställd kurs, 500 kronor, då antalet medverkande är begränsad.
Endast en person per företag! Vill ni gå fler, anmäl då till väntelista ifall att kursen inte blir full.
Skulle läget i september fortfarande vara med restriktioner så flyttar vi kursen.