Skatteverket informererar om åtgärder för företagare

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Skatteverket informerar genom webb-sändningar. Boka in dig för att ta del av ett sådant!

 

Viktigt att hålla reda på:

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto. 

I och med coronaviruset och covid-19 kommer Skatteverket som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar mot dig så länge de obetalda skatterna och avgifterna omfattas av lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Det enda undantaget är företag som uppenbart utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.

Läs om betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter hos Skatteverket