Nytt sätt för verksamheter att rapportera farligt avfall

Den 1 november 2020 infördes nya regler om rapportering av farligt avfall till naturvårdsverkets register. Kraven gäller för alla verksamheter och företag i Sverige.

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall och därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. De nya reglerna började gälla den 1 november 2020.

Det har sedan tidigare funnits krav på att företag och verksamheter ska anteckna vilka mängder och typer av farligt avfall som uppstår i deras verksamhet. Anteckningarna ska också sparas för att finnas tillgängliga för tillsynsmyndigheten vid behov. Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter nu ska rapportera in de antecknade uppgifterna om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera?

Reglerna omfattar alla verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Detta omfattar inte farligt avfall som uppkommer i hushållsavfallet hos privatpersoner.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall uppstår i de flesta verksamheter. Här nedan följer exempel på verksamheter och vilka typer av farligt avfall som kan uppkomma inom dessa.

  • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
  • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel, oljefilter)
  • frisersalonger (farliga kemikalierester, elektrisk utrustning)
  • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
  • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, pcb-haltiga byggmaterial, elektronikavfall)
  • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier, bromsvätskor)

 

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och om vilka skyldigheter du har. Till hjälp för att komma i gång med att rapportera in uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten har Naturvårdsverket tagit fram olika informationsblad. Det finns bland annat exempel på hur hanteringen av farligt avfall kan se ut i olika typer av verksamheter, som exempelvis frisör, kvartersbutik och målerifirma.
Läs mer här om det här https://www.naturvardsverket.se/avfallsregister-infomaterial

 

Vidare har Naturvårdsverket en sida med vägledningar om hur man gör för att rapportera in sitt farliga avfall via e-tjänst. Det finns olika ingångar för rapportering av beroende på om man är avfallsproducent (en verksamhet där avfall uppstår), en som handlar med avfall eller om man bearbetar avfall.
Läs mer om det här https://www.naturvardsverket.se/avfallsregister

 

Vad gör miljöenheten?

Som inledande tillsynsinsats börjar vi på miljöenheten med att sprida informationen om det nya lagkravet till företag och verksamheter. Vi skickar ut information via olika kanaler och kommer även att uppdatera kommunens webbsida med gällande uppgifter.

Först den 1 januari 2022 kommer det att vara en miljösanktionsavgift kopplad till för sen registrering av sitt farliga avfall. Nu ligger fokus på att sprida informationen så att alla kan komma i gång och få rutin på att anteckna och rapportera via det nya registret. Naturvårdsverkets vägledningar och exempel är till stor hjälp i detta arbete.

Hittar du inte svaret på dina frågor om den nya rapporteringsskyldigheten hos Naturvårdsverket är du välkommen att kontakta miljöenheten på miljo@staffanstorp.se

 

Fler länkar till Naturvårdsverkets webbsidor om rapportering av farligt avfall

http://www.naturvardsverket.se/avfallsregistret-fr-sv

https://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering