Nätverk för småföretagare och ensamföretagare

Pandemin har gjort att många företagare känner ensamhet och att det är svårt att få motivation.


Genom att vara med i ett av våra nätverk kan du hitta ny energi.

Nätverk för småföretagare i Staffanstorps kommun
För enskild firma, bolag med få anställda eller nystartade företag 

Vi erbjuder ännu ett nätverk för företagare med enskild firma, bolag med en eller få anställda eller nystartade bolag ett nätverk med syfte att hitta nya kontakter, nya affärsidéer och nya förutsättningar för bolaget.

Vare sig du har blivit drabbad av pandemin eller inte så är detta en möjlighet för dig som företagare att utveckla ditt bolag samt dig själv och att gå stärkt ur krisen.

Nätverksstart: 20 maj 2021 kl 8.30-10.30

Att medverka i nätverket ger förutom nya insikter och kunskaper en möjlighet att utöka sitt kontaktnät genom att dela varandras nätverk.
I nätverket kommer man dela med sig av problemställningar som man upplever i sitt eget företag och ta del av varandras framgångsfaktorer. Ämnen som kan komma att diskuteras är tex:

  • Hur når jag ut med mitt budskap till kunden?
  • Hur kan jag tackla ekonomin när världen tagit paus?
  • Att bygga nätverk – ett sätt att hitta nya kunder
  • Att ändra eller hitta nya affärsidéer – hur kommer jag vidare?
  • Att ställa om till nya verkligheten
  • Kundsegment – kan jag hitta fler eller nya?
  • Kan jag leverera/paketera min produkt på nya sätt?

Nätverket görs i samarbete med Lunds Nyföretagarcenter (LNC) och modereras av Birgitta Olsson, rådgivare på LNC. Birgitta är Lantmästare och Diplomerad marknadsekonom med ett långt förflutet som rådgivare och säljare. Idag driver hon ett eget bolag som bl.a jobbar med coaching/mentorskap och affärsutveckling inom bl a de gröna näringarna.

Vi tar en symbolisk anmälningsavgift på 300 kronor + moms, motkravet är att engagera sig i nätverket och att bjuda på sin tid dessa sex tillfällen. Varje tillfälle är två timmar. Vi startar den 20e maj!

När reglerna kräver det, träffas vi digitalt, men ambitionen är att så fort det är möjligt träffas vi fysiskt. Antalet platser är begränsat. Vi väljer små grupper för att minska smittspridning, vid sjukdom kan man närvara digitalt.

Anmälan görs via länken.

Vi erbjuder också individuell coachning för bolag.
Åtgärderna finansieras av Region Skåne.