Home / Utveckla / Brottsförebyggande projekt

Brottsförebyggande projekt

Staffanstorps kommun tillsammans med Business Port driver projekt för att förebygga brott. I nära samarbete med olika aktörer skapar man en trygg kommun att driva sina företag i.

Väktarorganisation i Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun etablerade under sommaren 2018 en väktarorganisation bestående av säkerhetschef och ordningsvakter.
Ledorden för den nya organisationen är ”Kontaktskapande, samverkan och närvaro”.

För information om kommunens väktarorganisation – Kontakta säkerhetschef Henrik Lethin

Läs mer om kommunens säkerhetsenhet här.

VäktarRondering

Polisen, Staffanstorps kommun, Staffanstorps kommunfastigheter, Business Port och Örestads Bevakning driver projektet Väktarrondering. Syftet är att göra kommunen tryggare och förebygga brott.

Staffanstorps kommun ska uppfattas som en trygg och säker kommun att bo och verka i. Genom detta samarbete ska man uppnå en säkrare och tryggare miljö för såväl boende, näringsidkare och de som vistas i kommunen. Kontinuerlig rondering av de företag och kommun som ingår i ronderingenen gör att vi har en tryggare miljö. I slingan som bevakas kan enskilda företagare ansluta sig. Projektets grundidé är att förebygga brand, brott och skada. Väktar-ronderingen ska synas, iaktta och rapportera.

Väktarronderingen har bidragit till att Staffanstorps kommun har blivit certifierad som ”A Safe Community” en WHO (FN:s världshälsoorganisation).

Väktarrondering är ett samarbete mellan Polisen, kommunen och näringslivet.

För kontakt med Örestads bevakning: Paul Abrahamsson, 0703-79 72 02