Home / Utveckla / Miljöbron – Kostnadsfri hjälp i miljöarbetet

Miljöbron – Kostnadsfri hjälp i miljöarbetet

Miljöbron Skåne är en ideell förening som verkar som en länk mellan akademi och näringslivet. Idag finns Miljöbron i Skåne och i Västra Götaland. Miljöbron arbetar med att koppla samman skånska företag med studenter i regionen genom att förmedla konkreta och tidsbegränsade projekt med koppling till miljö och hållbar utveckling.

Projekten kan röra allt från miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi till produktutveckling. Studenter får arbetslivserfarenhet och kontakter i näringslivet medan företag får kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Uppdragen kan vara av kortare natur eller större som pågår under en hel kurs eller i form av ett examensarbete. Företag kan bland annat få hjälp med hållbara energilösningar, logistik eller transportfrågor, hållbar marknadsföring, miljöekonomi, kemikaliefrågor eller miljöpolicy.

Som företagare i Staffanstorps kommun har du möjlighet att få hjälp med projekt av studenter som kan tillföra nya kunskaper till ditt bolag.

För mer information gå in på Miljöbrons hemsida, www.miljobron.se/skane