Fastigheter för LSS-gruppboende sökes

Vad efterfrågas: Staffanstorps kommun är i behov bostad för att bedriva ett LSS-gruppboende för fem personer. Kommunen vill komma i kontakt med fastighetsägare som har befintliga fastigheter som kan passa ändamålet eller där anpassningar av fastigheten kan göras för att passa ändamålet

 

Vad är ett LSS-gruppboende?: Ett LSS-gruppboende är en bostad anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med ett LSS-boende är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo och leva likt andra människor. Eftersom de boende har behov av hjälp med de dagliga behoven finns det i ett LSS-boendet personal som tar hand om de inneboendena. Ett LSS-boende får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata hem. Skillnaden med en ordinarie lägenheten och ett LSS-boende är att det ställs större krav på dess utformning

När: Snarast möjligt

Var: Centrala Staffanstorp och Hjärup (tätorterna)

Kontakt: Amir Nuhanovic amir.nuhanovic@staffanstorp.se 046-2871873

Lokal- och fastighetsplanerare

Utbildningsförvaltningen/Kommunstyrelseförvaltningen

Staffanstorps kommun