Driver du företag på landsbygden? Gratis webinarier under maj månad!

Syftet med Digitala landsbygdsprogrammet är att överbrygga de särskilda utmaningar som företag på landsbygderna har, exempelvis långa avstånd till kunder, leverantörer och samarbetspartner.

Företagen får genom programmet dels verktyg för att komma igång med sin digitalisering, men även stöd med att skapa nya värden inom företagen för att öka deras konkurrenskraft och fortsatta framgång.

 

På grund av den rådande situationen kring Covid-19 och det ökade behovet av snabba digitala lösningar gör vi ett avsteg från den nationella planen och tidigarelägger 4 webinarier (digitala seminarier) redan under maj månad.

 

Webinarierna har följande fokus:

 

  • Digitala möten 14/5 kl.10-11
  • Digital Strategi inom sälj och marknadsföring 14/5 kl.14-15
  • Webbhandel 28/5 kl.14-15
  • WordPress 28/5 kl.10-11

 

Webinarierna hålls digitalt så att företagare enkelt kan koppla upp sig vart de än befinner sig.

Webinarierna leds av experter inom sitt respektive område och är kostnadsfria.

 

 

Mer information om innehållet i varje webinarie och anmälan hittar du här

 

Direkt till anmälan här

 

 

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta Tina Karlsson på tina.karlsson@almi.se eller Tel: 040-660 39 13

 

”Digitalisering 2020 finansieras av Tillväxtverket. Satsningen är en del i att skapa bättre förutsättningar för landsbygdernas företagsklimat och bidra till ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med särskilt fokus på digitaliseringens möjligheter i företag – oavsett bransch”