Ansökningstiden går ut 30 april för enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag!

 

Se PDF för mer information på svenska: Nyhetsbrev_Omsättningsstöd

Se PDF för mer information på engelska: Newsletter_Turnover support