Affärsutvecklingscheckar att söka!

Måndag den 31e maj öppnar ansökningstiden för nya affärsutvecklingscheckar!

I denna omgång söker man för digitalisering och för internationalisering.

Checkarna ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa

Man ser en tydligt positiv utveckling av de företag som tidigare fått checkar.

Du kan söka mellan 50 000 och 250 000 kronor.

  • Företaget ska ha mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

 

För digitaliseringscheckarna är det först till kvarn som gäller och söktrycket brukar vara högt.

på www.skane.se/affarsutvecklingscheckar hittar du information om hur du söker och vilka kriterier som gäller för stödet!

Där hittar du också filmer från företag som berättar om hur checkarna har hjälpt deras verksamhet!