PRAO – SÅ VIKTIGT!!

Du som företagare spelar en stor roll i ungdomarnas val av utbildning.

 

Brevet som pdf med klickbara länkar:

Sommarbrev till företagare och kommunala verksamheter i Staffanstorps kommun – sommaren 2021