Vinnova erbjuder innovationscheckar för extern hjälp att pröva en idé som annars inte skulle vidareutvecklas

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.

Har ert företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? VINNOVA erbjuder innovationscheckar á 100 000 kronor genom coacher hos förmedlare. Använd checken för att få extern hjälp med att undersöka affärsmöjligheter eller skapa en strategi för immateriella tillgångar.

Företag med upp till 250 anställda kan få en check värd 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. Beloppet kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Vill du veta mer? Kontakta en innovationscoach: