Pressmeddelanden och nyheter / 15 augusti, 2017

Vinnarna utsedda i årets sommarlovsentreprenör

Under sommaren har projektet Sommarlovsentreprenör 2017 varit igång och 12 ungdomar har fått utbildning i entreprenörskap och fått starta sina egna företag.

Som avslutning på projektet utses Årets Sommarlovsentreprenör, Bästa marknadsföring och Bästa Entreprenörsinsats.

IMG_0060

Hampus Christensson tog hem Årets Sommarlovsentreprenör med företaget T-shirt with a Purpose med följande motivering:

Hampus har med en tydlig vision och hög målmedvetenhet drivit sitt företag från idé till resultat. Med en kort deadline har Hampus med stort driv och nyfikenhet löst de problem som stötts på under vägen.

Vi ser att om Hampus önskar driva sitt företag vidare så har goda förutsättningar skapats för att lyckas i framtiden.

Bästa Entreprenörsinsats gick till Niklas Westberg med företaget Golf o Hoj

Juryns motivering:

Entreprenören har identifierat ett faktiskt behov på marknaden och analyserat svagheter med befintliga lösningar.

Med imponerande stringens har Niklas från skiss via tekniska innovationer och utifrån projektets givna ramar arbetat målmedvetet mot att ta en ledig position på en marknad med enorm potential.

Bästa Marknadsföring gick till Jessica Paulsson med företaget Fitness för alla.

Juryns Motivering:

Jessica presenterar på ett exemplariskt sätt den nya tidens företagande, som mestadels sker digitalt utan att för den delen tappa kontakten med de fysiska kunderna.
Genom stort fokus på sin målbild för sommarprojektet har hon på ett föredömligt sätt nått resultat med individanpassad träning trots att det är över nätet.

För att ge goda förutsättningar för spridning av affärsidén har Jessica skapat testgrupper och nyhetsbrev som ger en fantastisk plattform att från nu driva ett framgångsrikt företag.

Är man nyfiken på hur ungdomarna haft det under sin utbildning kan man läsa det här