Växa-stöd när du anställer din första medarbetare

För att underlätta små företag att växa finns numera Växa-stöd.

De nya reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna för ett aktiebolag eller ett handelsbolag sänks från 31,42 % till 10,21 % för den först anställda medarbetaren i företaget. Reglerna gäller när företaget har anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 2017. (Stödet finns även sedan tidigare för enskilda näringsidkare).

Krav för att få ta del av stödet

  • Anställning ska pågå i minst tre månader.
  • Arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.
  • Gäller del av lön som inte överstiger 25 000 kr per månad.
  • Stödet gäller under högst tolv månader.

På Skatteverkets sida kan du läsa mer om stödet och vilka regler som gäller