Pressmeddelanden och nyheter / 23 november, 2020

Växa smart – omställning – med Almi

Har ditt företag ett extra och kanske till och med akut behov av att ställa om?
Almi har tagit fram ett specifikt erbjudande kring detta som de kallar Växa smart omställning.
Tillsammans med en rådgivare från Almi tittar ni på din affär och utvärderar om eller i vilken grad din affärsmodell håller. Som stöd använder ni olika verktyg för att få fram en tydligare bild av hur din affär fungerar och resonerar kring möjliga vägar fram.