Pressmeddelanden och nyheter / 4 december, 2017

Välkommen GIAB Godsinlösen som ny VIP-partner till Business Port

Vi välkomnar vår senaste VIP-partner till vårt nätverk!

GIAB Godsinlösen i Staffanstorp har valt att vara partner till Business port och vårt växande nätverk.

GIABs affärsidé:

GIABs affärsidé att är omvandla det som anses vara avfall till en ekonomiskt värdefull resurs. Cirkulär ekonomi på riktigt!

Genom att implementera rutiner och affärsmodeller i organisationer baserade på en cirkulär ekonomi främjar vi omställningen till en cirkulär ekonomi.

Business Port är glada för att företagen ser ett mervärde att vara med i vårt växande nätverk.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för företagen i Staffanstorps kommun!