Välbesökt Starta-Egetinformationsmöte i Staffanstorp

En informationsträff/minikurs på temat Starta Eget företag lockade ett 20-tal intresserade blivande företagare till Rådhuset i Staffanstorp den 20 maj. För informationen svarade företagskonsulten Eva Johnsson, ALMI Företagspartner, som berättade om grunderna för att starta företag, hur man utarbetar sin affärsplan, samt finansiering. Arrangemanget är en samverkan mellan ALMI och kommunerna Staffanstorp och Lomma.
0 Comment

Kommentera