Pressmeddelanden och nyheter / 19 december, 2013

Utvecklingsseminarier för handeln

Två utvecklingsseminarier för handelsföretag i Staffanstorps kommun genomförs med start i januari 2014, båda syftande till att öka företagens försäljning utan att de skall behöva dra på sig större kostnader.
Bo Andersson, som har både marknadsförings- och säljerfarenhet kommer att ge prov på hur du kommunicerar med kunden för att lyckas.

Seminarium 1 tisdagen 21 januari: Tema Marknadsföring – Du är unik!

Seminarium 2 tisdagen 4 februari: Tema Försäljning – en kundanalys.

Seminarierna är en fortsättning på Business Ports seminarieserie under våren 2013. Inbjudan kommer att sändas ut till alla företag med av Business Port känd emailadress. Övriga kan anmäla sig till claes.nilsson@businessport.se .