Home / Landsbygdsutveckling och Utveckling besöksnäring

Landsbygdsutveckling och Utveckling besöksnäring

[sidebar name=”Företagsinformation”]

Besöksnäringen är en av kommunens näringar. Det är en ganska liten näring procentuellt men den är viktig för många av kommunens företag på olika sätt. I Staffanstorp har vi en kommitté för handeln bestående av privata näringsidkare som gör olika aktiviteter för att stärka handeln. Detta tillsammans med kommunens satsningar med arrangemang för invånarna, ger ett flertal event under året som drar till besökare. Här kan nämnas Motorshowen på våren, Vendeltidsdagarna, Skånefestivalen och Skyltlördag på hösten.

img_2924-w

Bild från utställare på Skördefesten 2016

Dessutom försöker vi hitta möjligheter för våra restauranger att hitta nya möjligheter för att locka till sig nya besökare. Vi har en övertygelse att samverkan med olika aktörer skapar nya möjligheter för näringen och därför är mötesplatserna så viktiga.

Staffanstorp innefattar också Uppåkra Arkeologiska Center som är en spännande arkeologisk site och ett av våra största kulturarv i Sverige som växer fram. Se nedan för mer information.

Landsbygdsutveckling – Leader Lundaland

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden – Lundaland

Lundaland är ett av Sveriges 48 leaderområden som arbetar för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Området Lundaland utgörs av kommunerna Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp och södra delen av Eslöv.

Lundaland ideell förening stödjer idéer som utvecklar landsbygden och genom oss kan du söka medel som kommer från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och våra kommuner som är de offentliga medfinansiärerna. Jordbruksverket är vår utbetalande myndighet.

Organisationer med projektidéer som resulterar i samhällsnytta för många människor i Lundaland kan föra fram dem, engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för att finansiera sin projektidé. Målet är att ge organisationer med engagemang och idéer möjlighet att bidra till en hållbar och inkluderande utveckling av Lundaland. Läs vår utvecklingsstrategi och skicka en intresseanmälan på vår webbplats www.leaderlundaland.se. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om leadermetoden och lokalt ledd utveckling: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader

Människor från olika delar av det geografiska området och de tre sektorerna; privat, ideell och offentlig sektor, har samlats i ett partnerskap och bildat Lundaland ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action Group). I LAG finns alla tre sektorerna representerade med femton ordinarie ledamöter, tre ordinarie LAG ledamöter per sektor.

Kontakta Lundalands verksamhetskontor för att veta mer om Leader och berätta om din projektidé, vi hjälper till hela vägen, från idé till slutredovisning.

Kontakt

Yvette Bårring
Verksamhetsledare
0709 739 383
yvette.barring@lundaland.se

Hemsida: www.leaderlundaland.se
Facebook: www.facebook.com/leaderlundaland
Instagram: www.instagram.com/leader_lundaland

Uppåkra Arkeologiska Center

Uppåkra är Skandinaviens största järnåldersboplats och en av norra Europas mest intressanta fyndplatser. Uppåkra fungerade som en handelsplats, politisk och religiös maktplats under tiden 100 f. Kr. till ca 1000 e. Kr. Av någon anledning, som vi idag ännu inte vet, så lades staden ner och samtidigt byggdes det som kom att bli det medeltida Lund fram. Därav att man ibland beskriver Uppåkra som “Lund före Lund”.

Uppåkras totala yta uppgår till ca 40 hektar vilket motsvarar ytan av Gamla Stan i Stockholm. Uppåkra är därmed ca 5 gånger större än den arkeologiska handelsplatsen Birka som ligger i Mälardalen.

Uppåkra ligger i Staffanstorps kommun och ligger på en höjd mitt emellan Lund och Malmö. Grävningarna har pågått i olika takt sedan 1934 och genomförs av Lunds Universitet.

Visningar för allmänheten sker i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Centers regi, som har sina kontor i gamla prästgården i direkt anslutning till den arkeologiska platsen. Stiftelsens visningar hålls under sommarhalvåret då vetenskapspedagoger berättar vad som skett på platsen. Detta görs som allmänna visningar men även familjevisningar, visningar på engelska och tyska och temavisningar där vi till exempel penetrerar ett särskilt ämne eller ett fynd. Stiftelsen har under året lagt ett fokus på barn och det märks i utställning som även den finns i gamla prästgården. Där kan barn göra sina tolkningar av vad som hänt på Uppåkra, men man kan även förkovra sig i hur en utgrävning går till eller testa olika tekniker där vi försöker visualisera vad som skett på Uppåkra. Besöket kan börja eller avslutas i fiket där Du som besökare kan njuta av en kopp kaffe och en nybakt kanelbulle.

Om ni som grupp vill besöka Uppåkra, arrangerar även stiftelsen detta. Kontakta i så fall stiftelsen UAC, information finns att hämta på www.uppakra.se.

Verksamhetsledare är Karin Nilsson.