Händelser / 11 november, 2018

Utbildning ”Styrelsens A och O” för företagare i Staffanstorp

Business Port Staffanstorp har beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn för att arrangera affärsutveckling för små och stora företag, och har den 7 november genomfört en halvdagsutbildning i styrelsearbete – ”Styrelsens A och O”.
Av innehållet i utbildningen framgår punkter såsom styrelsens roll. ansvar och uppgift enl aktiebolagslagen, dess arbetsordning och arbete i förhållande till företagsledningen. Vidare styrelsens sammansättning, effektivt styrelsearbete, samt trender och viktiga kompetensområden inom styrelsearbetet.

Ett 20-tal deltagare fanns anmälda till utbildningen, vilken genomfördes på Kometen, Staffanstorp. Efter genomförda moment fick samtliga deltagare diplom.