Unik möjlighet för Staffanstorps företagare – affärskunskap för att utveckla ditt företag till nästa nivå

Utveckla ditt företag till nästa nivå!

I höst ges möjlighet för Staffanstorps företagare att via en skräddarsydd utbildning i affärskunskap få verktygen för att få hävstång i sitt fortsatta verksamhetsbygge.

Tack vare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Spar- banksstiftelsen Finn ges möjlighet att arrangera denna unika utbildning för företagen i Staffanstorp.

Utbildningen, som pågår oktober 2019 till mars 2020, foku- serar på hands-on frågeställningar inom strategi, ledarskap, finansiering, ekonomi och styrelseutveckling. Allt för att ge dig som Staffanstorpsföretagare de verktyg du behöver.

Utbildningen omfattar fem halvdagar och syftar till att ge omedelbar kunskap som går att ta med sig hem och börja tillämpa direkt i den egna verksamheter.

”Affärskunskap för att utveckla ditt företag till nästa nivå” arrangeras i samarbete med EFL Executive Education. EFL har sedan 1969 erbjudit kompetensutveckling till yrkesverk- samma inom ekonomi, ledarskap, management, marknads- föring och styrelseutveckling i partnerskap med Ekonomi- högskolan vid Lunds universitet. EFL vet vad som rör sig i huvudet på en företagare! Du möter ett handplockat team av specialistkompetens och pedagogisk skicklighet, som ger dig ett effektivt lärande med hög kvalitet, utifrån era förutsättningar.

Innehåll och upplägg

Sammankomst 1:

Organisation – fundamentet för företagets effektivitet och fram- gång

 • Strategisk organisationsutveckling för företagets olika tillväxtfaser
 • Struktur som stöd för beslut och ansvar
 • Organisationskultur som stöd för styrning och utveckling i expansiva
  faser av ett företag
 • Chefsskap i mindre och mellanstora organisationer

EFL:s resurs: Stefan Sveningsson

Datum och tid: 23 oktober 2019, kl. 8-12

Sammankomst 2:

Ekonomi – hur använder man ekonomisk information för att driva sin verksamhet framåt?

Uppföljning:

 • Att läsa resultat- och balansräkning: vad har företaget presterat? Vilken är företagets finansiella ställning?
 • Nyckeltal: Att med relationsmått och jämförelser förstå företagets lönsamhet och kapitalstyrka

Beslutsfattande:

 • Vilken information är relevant att ta hänsyn till i en beslutsprocess? Begreppen sunk cost och alternativkostnad
 • Kostnadsstrukturens betydelse för hur företaget påverkas av volymförändring: fasta och rörliga kostnader

EFL:s resurs: Niklas Sandell
Datum och tid: 13 november 2019, kl. 8-12

Sammankomst 3:

Ledarskap och strategi – lägg ert företags pussel i förväg och utvärdera efter hand som kartan ritas om

 • Hur skaffar vi oss koll på omgivning och konkurrenter?
 • Strategi i mindre och mellanstora företag – hur bedrivs detta arbetemest effektivt?
 • Resursbaserad strategisk utveckling
 • Konkurrensfördelarnas betydelse för framgång
 • Ledarskap som samordning och organisationskulturen som vårstörsta tillgång
 • Skillnaden mellan ledarskap och chefsskap
 • Relationen mellan ledarskap och tillväxt

EFL:s resurs: Stefan Sveningsson
Datum och tid: 22 januari 2020, kl. 8-12

Sammankomst 4:

Finansiering – hur finansierar vi vårt bolag om vi vill växa?

 • Vad innebär finansiering av vår verksamhet?
 • Varför uppstår behov av kapital/finansiering?
 • Vilka former av finansiering finns det?
 • Hur kan vårt företag bedöma lönsamheten i investeringar ochkostnaden för olika investeringsformer?
 • Vilken form av finansiering föredrar tillväxtföretag? (SparbankenSkåne)
 • Vilka kriterier använder finansiärer för att bedöma om man ska förseett företag med kapital? (Sparbanken Skåne)

EFL:s resurs: Johan DergårdDagen sker i samarbete med Sparbanken Skåne som håller i taktpinnen de sista två punkterna.

Datum och tid: 4 februari 2020, kl. 8-12

Sammankomst 5:

Förmiddag: Styrelseutveckling för små och medelstora företag

• Styrelseutveckling för små och medelstora företag
• Styrelseordförandes arbete i små och medelstora företag – hur driver
man frågor?
• Att identifiera och hitta rätt kompetens för vår styrelse
• Hur tar man upp aktuella eller obekväma frågor i styrelsen?

EFL:s resurs: Matts Kärreman

Eftermiddag: Hur hittar jag i praktiken den kompetens jag behöver för min styrelse?

• Att i praktiken hitta och attrahera den kompetens vi behöver för vår styrelse

EFL:s resurs: Erik Larsson, Portfolio Manager, LU Holding

Diplomutdelning

• Utdelning av diplom
Datum och tid: 24 mars, 2020, kl. 8-15

Fakta

Omfattning:

Utbildningen kommer att genomföras under perioden oktober 2019 till mars 2020, med ett upplägg bestående av en halv dags sammankomst (kl. 08.00-12.00) i månaden.

Plats:

Utbildningen kommer hållas på Kometen, Kometvägen 1 i Staffanstorp.

Programavgift:

SEK 3500, ex moms/deltagare. SEK 3000 ex moms för ytterligare deltagare från samma företag. Max 20 deltagare. Först till kvarn. Sista anmälningsdag: 1 oktober 2019.
Anmälningar sker till event@efl.se. Ange fakturaadress, verksamhet, telefon och e-post. Anmälan är bindande.

Kontakt (för mail, klicka på namnet)

För frågor om utbildningen: Annika W. Jalgén, 0709-35 00 99 och

Henrik Lundgren, 046-222 68 42

För inbjudan som PDF