Pressmeddelanden och nyheter / 10 november, 2020

Systematiskt brandskyddsarbete – utbildningar hos räddningstjänsten i Staffanstorp

Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Vad detta innebär kan du läsa mer om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida

Hos räddningstjänsten i Staffanstorp kan du hitta grundutbildning för detta.

Brandskyddsansvarig/Brandskyddskontrollant SBA

Med denna utbildning får ni en bra grund att stå på för att systematisera brandskyddsarbetet i er organisation.

Minst fyra personer, max tio personer.

Kurslängd tre timmar. Fika ingår. Kostnad: 800 kr exkl. moms/person.

Vid avbokning 7-14 dagar innan kurstillfället debiteras halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar innan kurstillfället debiteras hela kurskostnaden.

Kontakta Marianne Danell 040-641 13 81.

Heta arbeten

Målsättningen är att ge deltagarna kunskap om hur man skapar en säker arbetsplats vid heta arbeten och hur man minskar konsekvenserna vid ett brandtillbud.

Exempel på heta arbeten är: svetsning, skärbränning, lödning, rondellslipning, torkning och takarbeten.

Heldagsutbildning.

Anmälan görs på Brandskyddsföreningen.se/Skåne.

Läs mer på kommunens hemsida