Pressmeddelanden och nyheter / 5 november, 2020

Stöd till etablerade företag som vill utvecklas och till startups – framtidens företag

FÖRETAGARE: Väx med Spira!

Vill du satsa på att ställa om, tänka nytt och utveckla ditt företag?

I Spira Skåne får du kostnadsfritt stöd för att jobba mot en smart och hållbar tillväxt. Tillsammans analyserar vi företagets behov, kopplar ihop er med experter inom ert område, och bjuder in till nätverksträffar med företag, med finansiärer och andra strategiska parter.

STARTUPS: Drömmer du om att starta eget?

Kanske jobba med din hobby, vara din egen chef och bestämma över din egen tid? Vill du bygga något som är större än dig själv? Vi hjälper dig att hitta rätt i Skånes innovationssystem. Du kan få en affärscoach, hjälp med finansie- ring och mycket mer.

VAD ÄR SPiRA SKÅNE?

Spira Skåne är ett projekt som riktar sig till utvecklingsinriktade skånska företag med upp till 249 anställda, och till startups, morgondagens företag samt till personer som vill starta bolag. Som deltagare erbjuds du olika former av stöd i arbetet med att ställa om och tänka nytt. Aktiviteterna i projektet startar under hösten 2020 och avslutas halv- årsskiftet 2022.

Insatserna kan till exempel handla om coachning i affärsutveckling, om hjälp att utveckla processer och rutiner, analy- ser av affärsmodell och värdekedjor, stöd i förändringsledning eller stöd för att komma in i Skånes innovationssystem som nystartat bolag.

IUC Syd är huvudansvarig för projektet som drivs i samverkan med den startup-stödjande organisationen Minc. IUC Syd och Minc kommer under projektet att samarbeta med en rad andra organisationer och kommuner i Skåne.

KONTAKT OCH ANMÄLAN AV INTRESSE:
FÖRETAG: Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 0727–391252

STARTUPS: Krister Mossberg, krister@minc.se, 0722–355503

Huvudfinansiärer för projektet Spira Skåne är Region Skåne och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga medfinansiärer: Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Lunds kommun, AWA, Sparbanken Skåne och KPMG. Utöver detta stöttas projektet av Almi i styrgruppen.