Okategoriserade / 2 januari, 2019

Sten K Johnsons Stiftelse – Medel att söka för projekt inom medicin, teknik, entreprenörskap m.fl. områden

 

Till alla med intresse för att utveckla projekt!
Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik.
I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt. Stiftelsen öppnar nu för ansökningar enl nedan.

Ansökningsperioden för 2019 är 14:e januari, kl. 14.00 – 14:e februari, kl. 14.00

Våga tänka annorlunda
En grundläggande förutsättning för utveckling av såväl samhälle som kultur och näringsliv är att det finns individer som vågar tänka annorlunda. Genom att utmana invanda mönster och hitta alternativa vägar framåt så öppnar deras initiativ nya världar som vi aldrig annars hade fått ta del av.

Sten K Johnsons Stiftelse vill premiera och stödja aktörer som med mod och handlingskraft vågar prova annorlunda angreppssätt för att utveckla den disciplin som sökande agerar inom. Stiftelsen välkomnar ansökningar med ambitionen att ge det nya och oprövade en chans att uppmärksammas i större sammanhang.

Om du är en av de ovanstående – Gå vidare till nedanstående länk

http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se