Pressmeddelanden och nyheter / 7 september, 2012

Start för ny etapp i projekt för kvinnors företagande

Under oktober månad avslutas första etappen av projekt Expansiva företag, ett utvecklingsprojekt inom kvinnligt företagande, som IUC Skåne driver inom ramen för Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. I projektet är möjligheten att utbyta erfarenheter, få nya idéer, ny kunskap och nya affärskontakter viktiga ingredienser.

Samtidigt pågår förberedelserna för intagning till projektets etapp 2 för fullt. För den som är intresserad finns mer information om projekt Expansiva företag på IUC:s hemsida www.iuc-skane.se/vaar-verksamhet/aktuella-projekt/expansiva-foeretag
0 Comment

Kommentera