Pressmeddelanden och nyheter / 26 september, 2017

Staffanstorp på plats 8 av 290 i företagsrankingen!

Svenskt Näringsliv genomför varje år en ranking av företagsklimatet i Sverige.

De definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Rankingen bygger på enkätsvar från företagare. Variabler som mäts är bland annat vilken nivå på service företagen erbjuds av kommunen, tillgång till kompetens i närområdet, vägnät, tåg och flygförbindelser, tele- och it-nät samt vilka attityder till företagande som finns rent generellt hos allmänhet, tjänstemän, media och skola.

Staffanstorps kommun har under flera år haft en konstant bra placering. Det visar på kontinuitet av vårt arbete. Arbetet är en samverkan mellan företag och kommun. Tillsammans har vi lyckats skapa ett öppet klimat där vi hjälps åt att förbättra.

I år har Staffanstorp klättrat 3 placeringar till plats 8 av 290 kommuner. Vi är nöjda och stolta över vår placering!

Men, som alltid kan man alltid bli bättre, och vi använder rankingen till att hitta förbättringspotential.

Den 29e september träffas företagare och kommun på Företagsfrukost på Pilegården för att fortsätta vårt arbete mot ett ännu bättre företagsklimat. Mötet börjar kl 7.30. Det behövs ingen anmälan! Svenskt Näringsliv kommer presentera rankingen och utifrån den diskuterar vi förbättringar!

Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta, driva och utveckla företag!