Pressmeddelanden och nyheter / 20 september, 2016

Staffanstorp på plats 11 av 290 i företagsrankingen!

Svenskt Näringsliv genomför varje år en ranking av företagsklimatet i Sverige.

De definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Rankingen bygger på enkätsvar från företagare. Variabler som mäts är bland annat vilken nivå på service företagen erbjuds av kommunen, tillgång till kompetens i närområdet, vägnät, tåg och flygförbindelser, tele- och it-nät samt vilka attityder till företagande som finns rent generellt hos allmänhet, tjänstemän, media och skola.

Staffanstorps kommun har under flera år haft en konstant bra placering. Det visar på kontinuitet av vårt arbete. Arbetet är en samverkan mellan företag och kommun. Tillsammans har vi lyckats skapa ett öppet klimat där vi hjälps åt att förbättra.

I år har Staffanstorp klättrat 12 placeringar till plats 11 av 290 kommuner. Det är en fantastiskt bra placering!

Men, som alltid kan man alltid bli bättre, och vi använder rankingen till att hitta förbättringspotential.

Den 30:e september träffas företagare och kommun på Företagsfrukost på Rådhuset för att fortsätta vårt arbete mot ett ännu bättre företagsklimat. Mötet börjar kl 7.30 på Rådhuset. Det behövs ingen anmälan! Svenskt Näringsliv kommer presentera rankingen och utifrån den diskuterar vi förbättringar!

Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta, driva och utveckla företag!