Hur skapar vi handlingskraft i det turbulenta nuläget?

Välkommen till våra snabbinsatta digitala seminarier som ger dig kunskap och vägledning att arbeta konstruktivt i omställningstider. Du får länkar till respektive seminarium vid anmälan.

TEMA: Vad händer med ekonomin?, föreläsare Andreas Bergh
När: 31/3, kl 14-15. Klicka upp inbjudan här

TEMA: Omställning, föreläsare Magnus Nanne

NÄR: 1/4, kl 14.30-15.30

 • Praktisk hantering och stöd i beslutsprocess, överenskommelser och genomförande av åtgärder, t ex:
 • Varsel, förhandling och uppsägningar. Information och kommunikation.
 • Korttidspermittering, snabbaste vägen till att få till stånd omedelbar (och ibland retroaktiv) reducering av lönekostnad genom användande av de nya reglerna för
 • Vägval – för- och nackdelar av olika åtgärder, vad kan kombineras och hur gör andra?
 • Vad gör vi för att inte tappa nyckelpersoner under omställning?
 • Vägen tillbaka, hur hanterar vi återgång med ökat arbetskraftsbehov med ovanstående åtgärder?

Anmälan: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168. Anmäl dig senast 30/3

TEMA: Ledarskap i kris och att leda genom förändring, föreläsare Magnus Nanne

NÄR: 8/4, kl 14.30-15.30

Teorier och praktiska tips om ledarskapet i svåra situationer, t ex:

 • Krishantering, hur reagerar vi? (kris-faser), vad gör vi? (ledarrollen, ledningen, medarbetaren) och hur går vi vidare?
 • Förändringsledarskap i teori och praktik. Varför gillar vi förändring men vill inte ändras? Gauss-kurvan – vilka sitter i loket och vilka står kvar på perrongen? Vem är och vem kan bli förändringsledare? Beprövade modeller för varaktig förändring.
 • Stress, stressreaktioner och stress-strategier.

Anmälan: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168. Anmäl dig senast 6/4.

 

TEMA: Affärsplan och kompetensförsörjning, föreläsare Magnus Nanne

NÄR: 15/4, kl 14.30-15.30

När allt är mörkt är det lätt att allt fokus läggs på att hantera krisen, samtidigt som det är just då man också måste börja sikta på ”beyond the dark”, åtminstone lite i taget. Fokus på att få en långsiktigt god match mellan affärsstrategi och kompetensförsörjning:

 • Kommer Corona-krisen att på längre sikt påverka vår omvärld, affärsmodell och affärsplan? I så fall hur? Vilka konjunkturscenarier behöver vi planera för?
 • Givet detta, hur ser vårt kort-, medel- och långsiktiga kompetensbehov ut?
 • Embryo till strategisk kompetensförsörjningsplan (ARUBA).

Anmälan: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168. Anmäl dig senast 14/4.