Skyltar för besökare till handel och sommarturism

Sommaren är på gång och vi hoppas på att vår besöksnäring och handel ska få en god säsong. I år förväntas många stanna eller resa till  Skåne på sin semester.

I och med detta så ökar också behovet av att på besöksmål och i handeln skapa regler och att skylta så att vi fortsatt kan hålla smitta nere.

Staffanstorps kommun har tagit fram skyltar i form av pdf:er som man själv kan skriva ut och skylta med efter behov.

Klicka här för pdf av skyltarna, A3