Samverkan med studenter på LTH

Business Port arbetar för samverkan med skolor och utbildning. Vår ambition är dels att ungdomar lättare ska hitta rätt utbildningsväg och rätt arbete, men också att ni företagare ska hitta arbetskraft och kunna ta del av innovativa sätt att arbeta på. Under många år har vi samverkat med Lunds Universitet på olika sätt och på så vis integrerat företag i Staffanstorp med studenter inom olika områden.

Genom vårt samarbete med Carl-Johan Aspelund på LTH har vi nu återigen fått möjligheten att bjuda in Staffanstorps företag till att medverka i ett samverkansprojekt . Projektet syftar till att ge elever i åk 4 på LTH en möjlighet att använda sina kunskaper på realistiska problemställningar i verkliga näringslivet. Eleverna kommer ifrån Industriell ekonomi, Bioteknik, Maskinteknik, Data, Elektro och Kemiteknik.

Företag behövs för att ge studenterna en verklighetsnära uppfattning och företaget får ny kunskap och möjlighet att få en ny infallsvinkel på en problemställning. Ni får hjälp att formulera problemställningen, som kan avse tex kund-, marknad och produktanalyser, tekniska värderingar, IT/digitalisering, affärsmodell, HR etc.

Projektet är september till oktober så om ni vill ha chansen att vara med, är det nu du ska anmäla er!

Maila hit för att få pdf med inbjudan och kontaktuppgifter samt mer information!

Tidigare har vi lyckade projekt både på EDP i Staffanstorp och på Uppåkra Arkeologiska Center, de är referenser till utbildningen.

Får ni plats i projektet är det roligt om ni återkopplar till mig, Business Port följer gärna upp!