Pressmeddelanden och nyheter / 18 december, 2013

Rådhuslunch för företagare

bfefe58f35

8770391b55

5b3132aa7c

Vid en rådhuslunch den 13  december informerade planarkitekt Katarina Jaraeus närmare 40-talet företagare om programförslaget för nya  stadsdelen Sockerstan,

vilken kan komma att börja byggas under år 2015. Vidare presenterades tre företagare. Magnus Persson, som övertar rodret i Lundabygdens Revisionsbyrå. Karin Nilsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center och ”app-entusiast” med egen framtagen samhällsapp för mobiltelefoner. Slutligen Bo Andersson som startar företaget ABBA Sportsko.