Rådhuslunch 22 mars

Annons Rådhuslunch mars 20131Kommunen bjuder in näringslivet till en Rådhuslunch fredagen 22 mars kl. 11.30 på Rådhuset i Staffanstorp. En enkel lunch kombineras med information från Stadsbyggnadskontoret kring de projekt och planeringsuppdrag, som är aktuella på detta kontor just nu.
Rådhusluncher är tillsammans med företagsbesök och frukostträffar, instrument som kommunen nyttjar i sin ambition att ha en dialog och nära kontakt med företagen i kommunen. Den är också ett led i informationsutbytet med näringslivet.

Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan om deltagande är obligatoriskt på e-mail claes.nilsson@businessport.se eller tel. 0709-35 00 99
0 Comment

Kommentera