Pressmeddelanden och nyheter / 14 november, 2014

Partnerskap för bästa näringslivsklimat!

Business Port Staffanstorp öppnar upp möjligheter för dig som företagare att vara en viktig del i utvecklingen av Staffanstorps näringsliv.

Bolaget ägs gemensamt av Staffanstorps kommun (49%) företagsorganisationerna (17% vardera)

Business Port Staffanstorp är en plattform för samverkan mellan Staffanstorps kommun och näringslivet i Staffanstorp, med syfte att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv.

Bolaget ska främja utvecklingen av såväl befintligt näringsliv som tillkomsten av nya företag i Staffanstorp och ser gärna att fler företag vill etablera sig i kommunen.

En lots till ett öppet affärsnätverk

Business Port är din lots i en mängd olika frågor i kontakter med myndigheter och redan etablerade lokala företag. Servicen är kostnadsfri och förenklar för dig som företagare. På detta vis kan vi också förkorta ledtiderna för till exempel bygglov och tillstånd. Business Port bevakar lokal- och markmöjligheter och håller bland annat seminarium på olika teman för att öka kunskap och gemenskap.

Missa inte möjligheten att bli medlem i ett kreativt affärsnätverk. Det ger dig möjlighet att bli en viktig del i utvecklingen av Staffanstorps näringsliv!

VIP-partner

Pris: 9 000 kronor per år

• Syns i sammanhang när Business Port är arrangör (till exempel Guldkvällen), på inbjudningar och i marknadsföringsmaterial.

• Länk till egen hemsida på Partnersidan på www.businessport.se.

• Två biljetter till Guldkvällen samt möjlighet att sätta ut egna banderoller/flaggor/marknadsföringsmaterial under kvällen.

• Inbjudan till Partner-lunch en gång per halvår med aktuellt ämne. Möjlighet att ställa ut egen banderoll för att synas på denna lunch.

• Nätverksmedverkan i VD-nätverk där du som Partner kan vara med och påverka diskussionsämne.

• Omnämnd som VIP-partner i Business Ports tidning som utkommer en gång per år.

• 20 procents rabatt på annons i Business Ports tidning.

• Möjlighet att skicka erbjudande två gånger per år till Business Ports företagsregister genom Business Ports mejl.

Partner

Pris: 3 000 kronor per år

• Länk till egen hemsida på Partnersidan på www.businessport.se.

• En biljett till Guldkvällen.

• Inbjudan till Partner-lunch en gång per halvår med aktuellt ämne.

• Omnämnd som Partner i Business Ports tidning som utkommer en gång per år.

• 10 procents rabatt på annons i Business Ports tidning.

Välkommen att välja ett avvåra två partnerskapspaket!

Business Port Staffanstorp ägs gemensamt av Staffanstorps kommun (49 procent) och företagsorganisationerna (17 procent vardera).

Som partner till Business Port är du en viktig del av nätverket i Staffanstorp och bidrar till ett bättre näringsliv. Vi arbetar för ett vänligt näringslivsklimat som bygger på gemenskap, erfarenhetsutbyte, kunskap och utveckling – tillsammans skapar vi goda förutsättningar för företagen och näringslivet.

Som partner har du även möjlighet att synas i många olika sammanhang samtidigt som du möjliggör ett större aktivitetsutbud och stärker näringslivet.

Maila om du är intresserad av att vara partner!