Pressmeddelanden och nyheter / 21 januari, 2019

Påminnelse – Svenskt Näringsliv vill ha svar på enkät om näringslivsklimatet i kommunen

Svenskt Näringsliv sände ut sin årliga enkät om det lokala företagsklimatet i landets kommuner den 2 januari till företag i Staffanstorps kommun. Från Business Port vill vi påminna om de senaste åren goda placering i näringslivsrankingen och hoppas att företagare i Staffanstorps kommun lämnar svar och därmed bidrager till en hög svarsfrekvens på Svenskt Näringslivs enkät.

Näringslivet i Staffanstorp har visat att det går att, tillsammans med kommunen, skapa ett gott näringslivsklimat till glädje för alla parter. I årets ranking har Staffanstorp landet 7:e bästa näringslivsklimat enl Svenskt Näringsliv.

Låt oss tillsammans värna det!