Pressmeddelanden och nyheter / 26 november, 2021

Ökning av antalet inbrott mot företag

Säkerhetsenheten på Staffanstorps kommun noterar att det är ett ökat antal inbrott bland företagare i Staffanstorps kommun under senaste veckorna.

Därmed ber vi er också att vara extra vaksamma och gärna rapportera misstänkt verksamhet.

Säkerhetsenheten tipsar också om några enkla åtgärder som företagen kan göra för att begränsa skadan/förlusten som sker vid inbrott:

  • Se över ifall de har väktarrondering på kvällar, nätter och helger. Ifall de har det är det bra se över frekvensen av ronderingar ifall man kan se till att få fler och tätare ronderingar på sitt företag.
  • Se över sitt skalskydd på fastigheterna:

-Skyddsfilm på fönster för att de inte ska kunna krossas så lätt

-Montera sabotagelarm på fastigheten för snabb indikation till väktare/polis

-Kamerabevaka med kameralarm kopplat till larmcentral

-Montera staketlarm till området för att få tidig indikation till väktare/polis ifall någon bryter sig in på området

  • Bra belysning på området för att göra det mindre attraktivt att ”arbeta” ostört

Säkerhetsenhetens kontaktperson är Ted Malmgren. Ted arbetar med brottsförebyggande och ni når honom via mail. Eller via telefonnummer 0730-69 66 83.

Ser man något misstänkt är ni välkomna att kontakta ordningsvakter på sakerhetsenhet@staffanstorp.se alternativt 0722-43 06 69.  Detta är om man observerat något eller vill ge tips gällande de allmänna ytorna i kommunen. Eller om man ser några suspekta fordon som man vill ge tips om som kan vara av vikt för ordningsvakter eller polis att veta om. De kommunala vakterna får enligt lag inte rondera på privata företag men tar gärna emot tips på vad ni ser som verkar suspekt.