Ökad lagerkapacitet för S:t Eriks med nytt lager

2011 04 04_34971I närvaro av S:t Eriks ledning och personal, kommunrepresentanter samt MIMS AB invigde kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin den 4 april S:t Eriks nya lager för cementprodukter. Lagret, som finns på Brågarps industriområde, har färdigställts av MIMS AB med Mårten och Ingrid Mårtensson, för uthyrning till S:t Eriks AB. Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Michael Sandin.
0 Comment

Kommentera