Pressmeddelanden och nyheter / 30 januari, 2018

Öka användandet av digital teknik genom utvecklingsprogrammet INDIGO

Genom vår samarbetspartner IUC Syd, blir företag inom industrin inbjudna till utvecklande projekt, kunskapsintensiva seminarier och nätverk med lärande och gemensamhetsutbyte.

Digitalisering höjer kundvärdet! – Ta chansen att öka ditt kundvärde genom INDIGO

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget för att stötta små och medelstora företag att öka användning av digital teknik för att höja kundvärdet och minska slöseri av tid och resurser. Inledningen består av en individuell coachning där syftet är att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ligger till grund för det individuella arbetet ni gör med en digitaliseringsexpert. Parallellt får ni möjlighet att gå på ett antal kunskapsseminarier.

Vill ni ta chansen att öka ert kundvärde, läs då mer om upplägget nedan och anmäl ert intresse så kontaktar vi er för en vidare diskussion.

Läs mer här

Upplägget

Anpassat efter era utmaningar inom digitalisering:

1. Analys: 1 timma analys för att kartlägga nuläget
2. Handlingsplan: 4 timmar individuell coachning för att skapa en handlingsplan
3. 16 timmar coachning: Individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan
4. Fyra stycken kunskapsseminarier: Baserat på hela gruppens gemensamma utmaningar
5. Studiebesök: Halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa (frivilligt)
6. Uppföljning: Individuell uppföljning och reviderad handlingsplan

Praktiskt information

Start: Individuell start våren 2018
Antal företag: 24
Antal deltagare: Valfritt i det individuella arbetet men minst två personer från företaget på kunskapsseminarierna
Anmälningsavgift: 12 000 kr + moms
Vid frågor: Jenny Bramell på 0709-62 91 50 eller jenny.bramell@iucsyd.se