Pressmeddelanden och nyheter / 22 februari, 2016

Ny utlysning inom hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism

Nu har Tillväxtverket öppnat en ny utlysning om hållbar produktutveckling inom natur- och kulturbaserad turism med fokus på internationella besökare. Insatserna ska genomföras 2016-19 och omfattar upp till 40 mkr i medfinansiering från regeringen genom Tillväxtverket.

Vill du vara med och stärka utvecklingen av natur- och kulturbaserad turism i Sverige? Vill du utveckla hållbara produkter och upplevelser i samverkan med andra aktörer i besöksnäringen? Då kan du söka projektmedel hos Tillväxtverket. Ansökan är öppen från torsdag den 18 februari till måndag den 18 april 2016 klockan 24.00.

Nya insatser för fler exportmogna destinationer 2016-2019

Tillväxtverket kompletterar under perioden 2016-2019 sina insatser för att Sverige ska få fler exportmogna destinationer. Under en fyraårsperiod ska 40 miljoner kronor användas till utvecklingsarbete inför internationell lansering, det vill säga insatser i tidiga skeden. Utvecklingsarbetet ska avse natur- och kulturbaserade produkter (varor eller tjänster), som kan bidra till fler besöksanledningar för internationella gäster.

För mer information, klicka på länken