Pressmeddelanden och nyheter / 1 februari, 2016

Nu kan skånska småföretag söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Nu kan skånska småföretag söka upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra satsningar på nya marknader utanför Sverige.

Företag med 2-49 anställda och minst 3 miljoner kronor i omsättning, inom alla branscher, har möjlighet att söka.

Av de nästan 10 miljoner kronorna är 2 miljoner kronor öronmärkta för företag inom miljö och miljöteknik.

Tillväxtverket är nationell samordnare och förvaltare av medlen för programmet.

I Skåne är Region Skåne projektägare och beslut om vilka som ska få stöd fattas av ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi Företagspartner AB, Exportkreditnämnden, Business Sweden och Invest in Skåne/Enterprise Europe Network.

Ansökningar mottages till dess att pengarna är slut.

Programmet Affärsutvecklingscheckar för internationalisering syftar till att främja affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraften hos företag genom att förbättra förutsättningarna för att nå nya, internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster).

Till information och anmälan