Pressmeddelanden och nyheter / 12 februari, 2015

Nätverksträff för fastighetsägare 17:e februari på Kometen

I november träffades 15-talet fastighets- och markägare på Kometen i ett nätverk.

KPMG berättade om transaktioner och paketering av bolag.

På nätverksträffarna träffas man för att byta erfarenheter, kunskap och affärer.

Är du fastighets- eller markägare i kommunen är du välkommen att vara med på nästa träff som är den 17:e februari.

På plats finns Christian Sonesson som berättar om planerna för Staffanstorp när det gäller mark och utbyggnader. Johanna Sprimont ifrån Fibernät berättar hur det ser ut för företagarna i utbyggnaden av fibernätet.

Anmäl dig till sammankallande mailto:hans.erlandsson@angelica.seeller till annika.jalgen@businessport.se