Pressmeddelanden och nyheter / 3 februari, 2019

Meddelande ang väktarrondering

Staffanstorps kommun meddelar:

Bäste företagare!

I maj 2018 införde Staffanstorps kommun egna kommunala ordningsvakter/ trygghetsvakter som en del i en utökad satsning på trygghet och säkerhet.

Sedan lång tid tillbaka har kommunen varit en aktiv del i det samarbete mellan kommunen, kommunala fastighetsbolaget och företagare i Staffanstorp som syftat till att skapa ett tryggare Staffanstorp genom väktarrondering. Detta har skett genom avtal med Örestads bevakning som utfört bevakning med en kvälls -och nattbil i kommunen.

Nu när kommunen själv har egna resurser för detta ändamål, vars huvuduppgift är att bevaka hela kommunen, så kommer kommunen att säga upp sitt avtal med Örestads bevakning. Detta gör vi för att kraftsamla våra trygg- och säkerhetsresurser under en och samma enhet, för att få en mer synkroniserad organisation.

Avtalet med Örestad upphör per den siste februari.

Örestads bevakning har dock fortsatt avtal gällande bevakning med kvälls- och nattbil med det kommunala fastighetsbolaget samt med enskilda företagare i Staffanstorp.

Den kvälls- och nattbil som utfört bevakning inom ovan nämnda samarbete befinner sig i kommunen mellan klockan 18.00 och 06.00. Kommunens trygghetsvakter finns på plats alla vardagar mellan klockan 13.00 och 23.00 samt helger mellan klockan 16.00 och 02.00.

Ni når våra trygghetsvakter på journr: 0722-430669 samt vakt@staffanstorp.se

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mig på telefon 0722-246240 eller på mail emma.bjork@staffanstorp.se

Med vänlig hälsning

Emma Björk, säkerhetschef, Staffanstorps kommun