Home / Etablera i Staffanstorp / Industrimark

Industrimark

Industri- och handelsmark för etablering

Staffanstorp erbjuder industrimark på flera detaljplanerade markområden. Ägare är såväl Staffanstorps kommun, som privata markägare.

Hemmestorps industriområde

Mark lämplig för handelsändamål och industri,ca 120.000 kvm.
Ägare: Staffanstorps kommun,kontaktperson Mark- och exploateringsavdelningen, Anna Isgren
tel 046-25 14 39

Kronoslätt Företagspark


Kronoslätt Företagspark är belägen i Staffanstorps västra del i anslutning till riksväg 11, med 5 km till motorvägarna E4/E6, ca 8 km till Lund. Totalt finns ca 250.000 kvm mark med en detaljplan som tillåter 18 meters byggnadshöjd i större delen av planen. Logistikföretagen Bring Frigoscandia och DHL finns inom området.
Busshållplats med täta avgångar till Malmö och Lund finns i anslutning till företagsparken. 22 km till Malmö-Sturups nationella flygplats, samt ca 40 km till internationella flygplatsen Copenhagen Airport.
Minsta avstyckningsbar markyta är 20.000 kvm

Ägare och kontaktperson: Kronoslätt Företagspark AB, Jan Åke Hansson, tel. 0152-244 36 eller 070-975 94 11 eller janake.hansson@kilenkrysset.se.

  

Detaljplan för Kronoslätt Företagspark

Rondellens handelsområde

Området är beläget i korsningen riksväg 11/länsväg 108 med ca 5 km till motorväg. Handelsområde.
Ägare: MIMS AB, kontaktperson Mårten Mårtensson, tel 046-230 400.

Brågarps industriområde

Mark i anslutning till riksväg 11/länsväg 108.

Ägare: Staffanstorps kommun, kontaktperson mark-/exploateringsadelningen, tel. 046-25 14 39 eller 0709-35 14 39.


Markregister

Staffanstorps kommun redovisar ledig mark i Objektvision. Se länk nedan

Länk till objektvision