Etablera i Staffanstorp – mitt i den expansiva Öresundsregionen

Närhet till Malmö
och Turning Torso
(foto från 6:e vån i Rådhuset)

Välkommen att etablera ditt företag i Staffanstorp -mitt i ett av Sveriges mest dynamiska tillväxtområden – Öresundsregionen. Med en etablering i Staffanstorp får ditt företag tillgång till en fantastisk infrastruktur i form av europavägar, stambanan, Öresundsbron, Citytunneln, samt internationella flygplatser.
I Öresundsregionen finns ca 140.000 studenter inom högre utbildning och forskning med Lunds Universitet och Köpenhamns dito som motorer.

Business Port Staffanstorp AB, ett näringslivsbolag ägt av företagen och kommunen, hälsar dig välkommen och hjälper dig med råd och förmedling av kontakter med kommunala myndigheter, att få tillgång till tomtmark eller lokaler. Vi är din lots i etableringsarbetet.

Kontakta oss på Business Port
på tel 0709-35 00 99 eller email

Kontakt på kommunen vid frågor angående mark, bygglov, miljö och teknik

Bygglov: Se Besökstider, telefontid samt kontaktpersoner
Se För digital bygglovsanmälan

tf Stadsbyggnadschef: Karolina Gnospelius 046-25 16 84
tf Plan & exploatering: Sofia Tjernström 046-25 16 88
Teknik: Emelie Wieslander 046-287 17 73
Miljö och bygg: Bertil Bengtsson 046-25 12 76
Geoinfo: Thomas Åkerholm 046-25 16 73

Söker du mark eller lokaler?
Se Mark för etablering
Se Verksamhetslokaler

Nyfiken på företagsklimatet i Staffanstorps kommun?
Staffanstorpsföretagen är generellt mer nöjda med företagsklimatet än sina kolleger i riket. I mätning 2018 ligger Staffanstorp på 7:e plats av landets 290 kommuner. Läs mer på www.foretagsklimat.se