Pressmeddelanden och nyheter / 22 oktober, 2019

Lunds nyföretagarcenter – ny aktör i Staffanstorp

Business Port och Lunds Nyföretagarcenter (LNC) har ingått ett nytt avtal om rådgivning och stöd till nyföretagare i Staffanstorps kommun.

Med det nya avtalet får invånare i Staffanstorps kommun fri rådgivning i samband med starten och början av sitt nya företagande. Inom LNC finns också möjlighet att få mentorskap under uppstartstiden och seminarier inom företagande.

Avtalet gäller från den 1.e januari 2020. Under våren kommer det finnas tillfällen för rådgivning på plats i Staffanstorp men man kan redan nu boka in tid för rådgivning i Lund på Ideon där LNC finns.

På LNCs hemsida finns också digital hjälp för att komma igång med sitt företagande.

För mer information och anmälan till rådgivning: www.lnc.ideon.se