Landshövdingen inledningstalare vid Företagsdag i Staffanstorp

Företagarna Staffanstorp anordnade, i samarbete med Företagarna Burlöv-Lomma, Kävlinge och Svedala, en företagsdag torsdagen 18 april i Rådhuset, Staffanstorp med deltagare från hela sydvästra Skåne. Programinnehållet gav deltagarna kunskap kring såväl företagsaktuella frågor, som inspiration att utveckla resp affärsverksamhet.
Först ut på talarlistan var landshövdingen Margareta Pålsson, som berättade om sin bakgrund och arbetet på Länsstyrelsen. Skåne. Därefter följde programpunkter ett koppel med programpunkter syftande till att ge såväl kunskap om företagsaktuella frågor, som inspiration inom affärsutveckling.
0 Comment

Kommentera