Kostnadsfri föreläsning för dig som är företagare

Kommunerna i 5YES Näringsliv erbjuder via Nyföretagarcenter Syd kostnadsfria föreläsningar i olika ämnen.
Nästa träff är den 14 mars kl. 16.30-18.00 på Entreprenörscenter Kävlinge, Nygatan 8 C, Kävlinge.

Ämnet för dagen är Möteshantering, där du får ta del av Stratsys mötesverktyg för att skapa och skicka ut en agenda samt föra protokoll. Skapa konkreta åtgärder utifrån vad som beslutas på mötet som samlas i en personlig att-göra lista. Genom att skapa en yta där all information samlas och enkelt kan följas upp kan fokus ligga på mötets innehåll istället för administration.

Läs mer på   Nyföretagarcenter Syd – Möteshantering