Pressmeddelanden och nyheter / 14 oktober, 2018

Intresserad av elfordon och hybrider? – Besök nätverksmöte i Malmö den 31 oktober

Inbjudan till träff i CAR för framtidens elfordonsystem den 31 oktober i Malmö
Det talas mycket om de nya elfordon och hybrider som lanseras och som ökar i försäljning. Mindre sägs om vilka konsekvenser utvecklingen inom elfordon kommer att få på befintliga företag och branscher. Många kommer att påverkas av övergången och det finns stort intresse av att diskutera. Vid vårt första nätverksmöte i vårt elfordonsnätverk inom CAR önskade ett antal deltagare fortsätta diskutera effekterna av omställningen till elfordon i ett bredare perspektiv, där också inverkan på andra branscher än bilbranschen beaktas.

Vid nästa nätverksmöte 31/10 8.15-10.15 kommer fokus att läggas på dessa frågeställningar. Mats Larsson, som sedan 2004 studerat dessa frågor och skrivit om dem i ett antal böcker, inleder och vi kommer sedan i grupper att diskutera vidare. Vi får även besök av en utvecklare inom elfordon.

Inbjudan är öppen för alla, både du som tidigare anmält intresse att delta i detta framtida nätverk, du som var med på första träffen och du som ännu inte varit med men har intresse av elfordon, laddinfrastruktur och allt annat som påverkas med en transformation till eldrivna fordon.

Varmt välkomna till en intressant förmiddag! Mats Larsson och Joakim Thureson, Projektledningen för CAR.

Program
08.15  Registrering och frukost
8.30    Mats Larsson ger en beskrivning av det som händer kring omställningen till mer eldrivna fordon.
9.00    Besök av en utvecklare inom elfordon
9.15    Workshop och diskussion
10.15  Avslut

Praktisk information
Datum: 31 oktober
Plats: Malmö – Lokal meddelas i samband med deltagarlista den 26 oktober
Tid: 08.15 – 10.15

Träffen är kostnadsfri!

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta:
Mats Larsson, 0733-55 24 11 eller mats.larsson@iucsyd.se
Joakim Thureson, 0732-34 51 58 eller joakim.thureson@iucsyd.se