Pressmeddelanden och nyheter / 30 januari, 2018

Internationaliseringscheckar att söka – du kan få mellan 50 000 och 250 000!

Som skånskt småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för internationalisering. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför Sverige.

Under 2018 finns 12 miljoner kronor att fördela!

Syftet med checkarna

Målet med satsningen på affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Checken ska användas till att köpa in extern kompetens och/eller projektanställa för att förbereda en internationalisering.

Hur mycket kan jag få?

Företag kan beviljas medel på mellan 50 000 och 250 000 kronor. Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Läs mer här