Innovationscheckar – en hjälp för att utveckla din idé

Innovationscheckar

Har ert företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? VINNOVA erbjuder innovationscheckar á 100 000 kronor genom coacher hos förmedlare. Använd checken för att få extern hjälp med att undersöka affärsmöjligheter eller skapa en strategi för immateriella tillgångar.

Företag med upp till 250 anställda kan få en check värd 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna används för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer. Beloppet kan också användas för att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar.

Vill du veta mer? Kontakta en innovationscoach hos en av dessa förmedlare: